MARK JORDAN – DONAT MG

CityLight_DONAT_VelikaNoc_FINAL

Ilustrator Mark Jordan je po naročilu agencije Pristop zelo nazorno ponazoril, kako slabo se lahko počuti sumo borec po velikonočnih praznikih. Še dobro, da imamo Donat.