MARK JORDAN – PRAZNIKI

SLO_DONAT_Mg_CL_Prazniki_v09_MKL_TISK

Piškot, ki ga je po receptu agencije Pristop za Donat Mg spekel naš Mark Jordan, je na tekmovanju Outstanding v kategoriji Citylight prejel prvo nagrado.

Čestitke!